Foutje in de inschrijfstaat

Ongeldig ingeschreven
Een kleine fout in een aanbestedingsprocedure kan grote gevolgen hebben. Dat merkte BAM onlangs nog. BAM schreef in op de reconstructie van de N359. Het ging om een traditioneel RAW-bestek. In de 3e en 5e nota van inlichting is een aantal hoeveelheden licht gewijzigd. Zo werd een resultaatsverplichting van 4.541 m3 bijvoorbeeld 4.576 m3. BAM ging uit van de ongewijzigde gegevens. En de Provincie Fryslân verklaarde de inschrijving van BAM ongeldig.


Niet meer wijzigen
Was dat terecht? Ja, volgens de Rechtbank Noord-Nederland. Het mag dan gaan om kleine afwijkingen, en de eenheidsprijzen mogen ongewijzigd zijn, maar het gaat het niet om een kennelijke fout die zich voor herstel leent. Als BAM haar inschrijving zou mogen aanpassen, zouden de in het aanbestedingsrecht heilige gelijkheids- en transparantiebeginsels worden geschonden. Deze uitspraak bevestigt de strakke lijn bij RAW-bestekken: wijzigingen in de inschrijfstaat zijn uit den boze.

 

Kwestie uitgelicht

Mr. Frank Kuiper
NVM Makelaar zat wel fout, maar hoeft geen schadevergoeding te betalen

Mr. Frank Kuiper

Een lege doos als Sinterklaascadeau. Dat was het arrest van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden van 5 december 2017 voor de koper van een huis. Verder lezen

Mr. Ingrid Bouwman
Slecht optreden DAS leidt tot forse schadevergoeding

Mr. Ingrid Bouwman

Het gebeurt in de praktijk: rechtsbijstandsverzekeraars die aansturen op een snelle schikking en daarbij de belangen van hun cliënt over het hoofd zien. Zo werd… Verder lezen

Mr. Judith Kruidhof-Stam
Aanbesteding? Let op de uitsluitingsgronden

Mr. Judith Kruidhof-Stam

Wilt u inschrijven op een aanbesteding? Wees u dan bewust van de mogelijke uitsluitingsgronden. De huidige aanbestedingswet kent voor interne integriteitskwesties… Verder lezen

Mr. Frank Kuiper
Ook zonder concurrentiebeding mag je soms niet concurreren

Mr. Frank Kuiper

Stel: je koopt een onderneming die in afrasteringen doet. Je betaalt € 250.000,- voor voorraad, inventaris en machines en nog eens € 100.000,- voor goodwill. Ook… Verder lezen

Mr. Didier Fransen
Dit is mijn uitspraak, en daar moet u het mee doen.

Mr. Didier Fransen

Iedereen kent de bekende slogan van de rijdende rechter. Maar wat betekent die eigenlijk? Hoezo moet ik het er mee doen, en wat gebeurt er als ik het niet doe? Een… Verder lezen

 
(c) 2018 Jager Kuiper advocaten | Ontwerp: fwd concept

Jager Kuiper advocaten
Bevrijdingsweg 1, Hattem
(038) 444 99 88